top of page

ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI

Psikolog İrem Özsan


Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarında başlayıp 20’ li yaşların başlangıcında biten bir dönemdir.

Bu dönem bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin olduğu bir dönemdir. Her birey için bu dönem farklı geçebilmektedir. Bu dönemde ergende bir çok değişim olur. Ergenlik dönemindeki kişinin dönem içinde karşılaştığı en büyük sıkıntı yalnızlık ve yabancılaşma hissidir. Bu dönem üçe ayrılmaktadır.  • İlk Dönem: Erkekler de 13-15 kızlarda ise 11-13 yaşlarında başlar. Bu dönemde fizyolojik değişimler çok fazladır. Bu dönemde cinsiyet özellikleri belirginleşir.

  • İkinci Dönem(15-17) : Bu dönemde arkadaşlıklar aileye göre çok daha önemlidir. Bu dönem kaygılı ve saldırgan davranışların olduğu bir dönemdir.

  • Son Dönem(17-20) : Bu dönemde tutarsızlıklar azdır. Ve istikrarlı ilişkiler kurulur.

Başlıca Problemler Ve Çözüm Yolları


Bu dönemde terapi sürecinde çocuklarla ve aile ile birlikte görüşmeler yapılır. Bu sürecin en zorlu kısmı bu dönemin özelliklerini aileye anlatmaktır. Bu dönemde görüşmelerle aile bilinçlendirilerek çocukların bu dönemi daha rahat atlatmasına neden olur. Bu dönemde en çok gözlenen problemler;

  • Sınav Kaygısı

  • Depresyon

  • Aile İle Çatışma

  • İntihar

  • Saldırganlık

  • Madde KullanımıErgenlik dönemi insan için en kritik dönemdir. Bu dönem insanın gelecekteki yaşamını etkileyebilir. Bu dönemde sorunlar yaşanıyorsa bunlar ciddiye alınıp çözüm yollarına

gidilmelidir. Bu dönemde ebeveynin ve çevrenin desteği çok önemlidir. Bu şekilde bu dönem daha rahat atlatılabilir.

Psikolog İrem Özsan0 yorum

Psikolojik İyi Oluş Workshopları

Daha iyi hissetmek için göz atın.

bottom of page