top of page

Bu Film Hakkında Konuşmalıyız: We Need to Talk About Kevin

Psikolog Gülce CANLI

Eva, Kevin'a hamile kaldığı gençlik yıllarında bütün kariyer planlarını ve hedeflerini bir kenara koyarak çocuğunu dünyaya getirmeye karar verir. Annenin oğlu için hayatından yaptığı bu fedakarlık maalesef Kevin'in çocukluk yıllarından itibaren başlayarak hayatlarını ters yönde etkilemeye başlar.


Bu Film Hakkında Konuşmalıyız: We Need to Talk About Kevin

Kevin Hakkında Konuşmalıyız filmi ebeveyn çocuk ilişkisinin önemini gözler önüne seren filmlerden biridir. Filmde özellikle annelik kavramı üzerinde durulmuş, Eva (anne) ve Kevin (çocuk) arasındaki ilişki filmin temel konusu olmuştur.

Eva’nın hayatı Kevin öncesi ve sonrası diye ayrılabilir. Kevin öncesi hayatında kendine özgür alanlar yaratabilen bir kadınken Kevin sonrası hayatında durum daha karmaşık bir hal almıştır. Bir çocuğu olması fikri ile ilgili tereddütler yaşamaktadır ve Kevin doğduğunda da bu endişe devam etmektedir. Bu endişeye bağlı olarak verdiği tepkiler Kevin ile arasında ömür boyu sürecek olan ilişkiyi etkilemiştir.

Eva ve Franklin (baba) mutlu bir birliktelik yaşamaktadır fakat Eva’nın hamile kalmasıyla durum biraz değişir. Eva’nın hamileliği planlanan ve o an için istenen bir şey değildir. Burada ana-babalığa geçiş unsurları dikkat çekmektedir. Ana-babalık için uyum yeterliliği, ilişkileri olumlu biçimde sürdürme kapasitesi, ebeveynin kendilik gelişimi, eşler arasında uyum ve destek değişkenleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında;


  • Eva için istenilen düzeyde sahip olmadığı görülür. Kevin’ın ağlaması, tuvalet eğitimi gibi problemleri etkili çözememiştir. Problemler karşısında kaygılı, esnek olmayan ve ısrarcı olmayan bir tavır sergilemiştir.


  • İlişkileri olumlu biçimde sürdürme kapasitesi, Eva ve Franklin arasında, Eva ve Celia (ikinci çocuk) arasında görülse de Eva ve Kevin arasında görülmemektedir. Eva’nın küçük çabaları Kevin ile arasındaki ilişkiyi olumlu bir şekilde sürdürmeye yetmemiştir. Bunun sebebi Eva’nın bu çabaları Kevin’in ilk dönemlerinde göstermemesi ve Kevin’ın zor mizaca sahip olması olabilir.


  • Bir diğer unsur olan ebeveynin kendilik gelişimi, Eva için pek söylenemez. Eva kendini ebeveyn olmaya ve bir çocuk sahibi olmaya hazır hissetmemektedir. Pek çok kaygısı vardır ve bu çocuğu istediğine emin değildir.


  • Eşler arası uyum, Eva ve Franklin çifti için söylenebilir. Karşılıklı roller üzerinde çoğunlukla anlaşmakta, iletişime açık ve duygularını birbirlerine net bir şekilde ifade etmektedirler.


  • Destek unsuruna dair bilgiye filmde yer verilmemiştir. Filmde büyük ebeveynlerden ya da yakın arkadaş ilişkilerinden söz edilmemektedir. Sosyal ya da araçsal bir destek bu film için söz konusu gibi görünmemektedir.


Bu Film Hakkında Konuşmalıyız: We Need to Talk About Kevin

Kevin’in annesine bağlanma tarzı önemlidir. Bowlby, erken yıllarda bağlanmanın bebeğin gelecekteki olası senaryolara karşı vereceği tepkileri etkilemesi bakımından önemli bulmuştur. Kişinin davranışını, duygusunu, düşünce örüntüsünü ve başkalarıyla olan ilişkisini bağlanma, önemli ölçüde etkilemektedir. Kevin'ın güvensiz-kaçınan bağlanma stiline sahip olduğu söylenebilir. Eva ile yakınlığı reddeder. Bunun sebebi Eva’nın bebekliğinde Kevin için güvenli bir ortam sağlayamaması, ihtiyaçlarını doğru şekilde yorumlayamaması olduğu söylenebilir. Ağladığında uygun tepkileri verememiş ve Kevin’in ihtiyaçlarını zamanında giderememiştir. Bu bağlanma örüntüsü Kevin’in bütün ilişkilerinde görülür. Yakın bir arkadaşı yoktur, kardeşi ile arası iyi değildir. Erken dönem deneyimleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerini de etkilemiştir.


Bu Film Hakkında Konuşmalıyız: We Need to Talk About Kevin

Belsky, aile sistemlerini anlamak amacıyla bir model oluşturmuştur ve bu modele göre ana babanın büyürken yaşadıkları deneyimler, ana babanın kişiliğini ve genel psikolojik iyi olma hallerini etkilemekte ve dolayısıyla da ana babanın işlevselliğini ve de çocuk gelişimini etkilemektedir. Belsky’nin modeline göre Eva ve Kevin ilişkisine bakılırsa, anneliği en çok etkileyen faktörler olarak annenin kendisinden kaynaklanan faktörler ve çocuğun özellikleri olduğu görülür. Kevin zor mizaçlı bir çocuktur. Eva ise özellikle Kevin’in doğumuyla depresif bir haldedir. Eva’nın kendinden kaynaklanan özellikleri annelik tarzını hem doğrudan hem dolaylı olarak etkilemiştir. Ağlama sesine dayanamadığı için Kevin ile geçirdiği zamanlarda mutsuzdur. Bu da Kevin ağladığında onu bedenine uzak tutmak, onun sesini duyamayacağı daha gürültülü yerlere gitmek gibi Kevin’a ilişkin annelik tarzını doğrudan etkilemektedir. Diğer bir taraftan ise Eva’nın huzursuz ve depresif duygu durumu evliliğini de etkilemiştir. Evliliği Kevin öncesi kadar iyi değildir ve giderek daha kötü bir duruma gelmiştir. Bozulan evliliği de annelik tarzını etkilemiş ve Eva Kevin’a karşı daha öfkeli bir tutum sergilemiştir.


Yapısal Aile Sistemleri Kuramı, aile yapısının bireylerin birbirleriyle nasıl iletişime geçeceklerini düzenleyen kurallar olduğunu söyler. Bu yapı aile sadece eylem halinde olduğunda açığa çıkar. Ailedeki bireyler, sınırlar, yakınlık gibi unsurlar kuramın temel yapı taşlarıdır. Kuram, filmdeki annelik tarzını anlamamızda etkili olacaktır. Filmdeki aile, ebeveyn, çocuk ve eş alt sistemleri olan bir ailedir. Eş alt-sisteminde Eva ve Franklin (baba) arasındaki ilişki olumludur. Birbirlerine karşı olumsuz tutumları pek görülmez. Olumsuz durumlarda birbirlerine karşı destekleyicidirler fakat Eva bazı konularda Franklin’e karşı dürüst değildir. Kevin’ın kolunun kırıldığı zaman doğruyu söylememiştir. Genel olarak eşler arasındaki sınırlar belirgin sınırlardır. Kevin ve ebeveynleri arasındaki sınırlar biraz daha karmaşıktır. Kevin katı sınırlar içerisindedir. Çocukluğundan itibaren ebeveynlerinin kendisine karışmalarına ve kural koymalarına izin vermez. Özellikle Eva için Kevin ile ilişki kurmak zordur ve bu sınırlar anne ve oğlunu birbirinden uzak tutmaktadır. Kardeşler arasındaki sınırlarda da Kevin’ın katı sınırlar içinde olduğu görülür. İki kardeş arasındaki ilişki soğuk ve uzaktır. Genel olarak bu aile için ayrışık ya da yapışık diyemeyiz. Etkileşim azdır fakat bütün aile üyeleri birbirlerine karşı ilgisiz ve uzak değildir. Eva’nın Kevin ile iletişimi azdır fakat kızı Celia ile olan ilişkisinde daha ilgili ve samimidir. Ebeveynlerin birbirlerine karşı olan iletişimleri de herhangi bir kategoriye girecek düzeyde uç değildir.


Bu Film Hakkında Konuşmalıyız: We Need to Talk About Kevin

Filmde net olarak ifade edilmese de ikinci kırılma noktası ikinci çocuğun dünyaya gelecek olasıdır. İkinci çocuk kötü fiden anne-çocuk ilişkisini daha da derinden sarsmıştır. Eva, Kevin ile kuramadığı olumlu anne-çocuk ilişkisini ikinci bir çocukla elde edeceğini düşünmüştür. Kevin’ın hissettirmediği sevgiyi tatmak için bir yol olarak görmüştür. Bu Eva için kaçırılamayacak kadar büyük bir ödüldür. Bedel ise Franklin ve Kevin’in istememesi ve öğrendiklerinde olumsuz tepki vermeleri olarak görülür ilk başlarda fakat daha sonra Franklin olaya ılımlı bakmaya başlar. Kevin ise hiçbir zaman kabullenmez ve Celia’ya karşı sevgi göstergesinde hiç bulunmaz. Eva, ikinci çocuğun getireceği bedelli yeterince açık görememiştir ve bunun sonucu herkes için ağır olmuştur. Kevin’ın insanları yaralaması ve öldürmesindeki temel sebep anneyi paylaşamama, annenin kendisine göstermediği sevgiyi kardeşine göstermesi olabilir.


Kevin Hakkında Konuşmalıyız filmi, anne-çocuk bağlanmasının ve ebeveynliğe hazır olmanı önemini son derece çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir.

0 yorum

Psikolojik İyi Oluş Workshopları

Daha iyi hissetmek için göz atın.

bottom of page