top of page
Diyarbakır Psikolog - Ömer Çaçan_edited.

Uzman Klinik Psikolog Ömer Çaçan

Diyarbakır'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan Ömer Çaçan üniversite eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmiştir. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kent Üniversitesi'de Klinik Psikoloji yüksek lisansını (Tez: Olumsuz değerlendirilme korkusu ile sosyal anksiyete arasındaki ilişkide bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü) tamamlamıştır. Klinik stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptı, 2018'den beri çalışmalarını Affekt bünyesinde yürütmektedir, uzmanlık alanları anksiyete bozuklukları, depresyon, travma, Obsesif-Kompulsif bozukluk ve cinsel işlev bozukluklarıdır. Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi araç ve tekniklerini kullanmaktadır. Şu an online & yüz yüze (Diyarbakır - Affekt Psikolojik Danışmanlık) ergen ve yetişkin bireyler ile terapilerine devam etmektedir.

Terapi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için bilimsel olarak kanıtlanmış terapötik yaklaşımlar kullanmaktadır. Bunların başında Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) gelmektedir. Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete, obsesif-kompülsif bozukluk, travma sonrası stress bozukluğu, sosyal kaygı), depresyon, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, bağımlılık ve ilişki problemleri ile mücadele eden bireylerle terapilerini gerçekleştirmektedir.

Uzmanlıkları, Eğitimleri ve Makaleleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Şema Terapi

 • Metakognitif Terapi

 • EMDR

 • Çocuklar İçin Algı Testi – CAT

 • Tematik Algı Testi – TAT

 • MMPI

 • Gesell Gelişim Testi

 • Çocuklar için Zeka Testi

 • Yetişkinler İçin Zeka Testi

2014-2018

Beykent Üniversitesi

2018-2020

Kent Üniversitesi

2020 - 2022

Makaleler

Beykent Üniversitesi - Psikoloji Bölümü | Lisans Eğitimi | 2014 - 2018

Travma Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar/ EMDR Terapi - Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (04.2018)

Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi - BAUSEM (12.2018)

Sosyal Fobilere Yönelik Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma Terapisi Eğitimi - ODTÜ SEM (12.2018)

Kent Üniversitesi - Klinik Psikoloji | Tezli Yüksek Lisans Eğitimi | 2018 - 2020

Internet Bağımlılığı - BARİLEM - Prof. Dr. Kültegin Ögel (04.2019)

Uyku Bozuklukları - BARİLEM - Prof. Dr. Yavuz Selvi (05.2019)

Bağımlılık Danışmanlığı Programı - Biruni Üniversitesi (09.2019)

Travma ve Travma Terapisi Teknikleri Eğitimi - CİSED (01.2020)

Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı - Yeşilay (08.2020)

Adres

Affekt Psikolojik Danışmanlık: Diclekent Mah. Dünya Kavşağı Centro Plaza Kat: 8 No: 34

Kayapınar/Diyarbakır

Randevu ve İletişim

 • Diyarbakır Psikolog
 • Diyarbakır psikolog
 • Diyarbakır Psikolog
bottom of page