top of page

Affekt Psikolojik Danışmanlık

Her şey siz daha iyi hissedin diye.

Affekt Psikolojik Danışmanlık

Randevu Al

Online ya da yüz yüze terapi için randevu alabilirsiniz.

Terapilerinize hangi şekilde devam etmek istersiniz?

Affekt, sizi en uygun psikolog ile eşleştirir.

Randevunuz oluşturulmuştur. Teşekkürler.

Uzman Ekibimiz

Uzman Klinik Psikolog Ömer Çaçan

Uzman Klinik Psikolog

Ömer Çaçan

Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Klinik Psikoloji yüksek lisans programını Kent Üniversitesi'nde (Tez: Olumsuz değerlendirilme korkusu ile sosyal anksiyete arasındaki ilişkide bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü) tamamlamıştır. Klinik stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptı, 2018'den beri çalışmalarını Affekt bünyesinde yürütmektedir, uzmanlık alanı anksiyete bozukluklarıdır. Şu an online & yüz yüze (Diyarbakır) ergen ve yetişkin bireyler ile terapilerine devam etmektedir.

Psikolog Pelda Bayram - Diyarbakır Psikolog.webp

Psikolog

Pelda Bayram

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümü Onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans Eğitimi sürecinde Danışmanlık Merkezlerinde, belediyelerde ve rehabilitasyonlarda stajyerlik yapmıştır. Lisans eğitiminden sonra ise çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde ve kliniklerde çalışmıştır. Lisans Eğitimi esnasında ve sonrasında birçok eğitime ve seminerlere katılmıştır. Uzmanlık alanları olarak depresyon, travma, okb, yas dönemi, özgül fobiler, akademik kaygılar,yeme bozuklukları ve anksiyete bozukluklarıdır. Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi araç ve tekniklerini kullanmaktadır. Şu anda ise online & Yüz yüze seanslarına devam etmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Deniz Çalı.jpeg

Uzman Klinik Psikolog

Deniz Çalı

Nişantaşı Üniversitesi’nde Psikoloji dalında lisans eğitimi tamamlamıştır. Daha sonra eğitimine İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını bitirerek devam etmiştir. Eğitimini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. Klinik Psikoloji alanında, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur danışmanlığında yürüttüğü “Kadınlarda Cinsel Doyum Üzerine, Cinsel Mitler ve Ruminasyonun Etkisi” başlığı altındaki tez çalışması, YÖK-TEZ tarafından yayınlanmıştır. Çocuk-genç, yetişkin (bireysel, çift) danışanlarını kabul etmektedir. Terapilerinde eklektik çalışma ekolünü benimsemiştir. Çalıştığı ekoller metakognitif terapi, şema terapi, EMDR terapisi ve bilişsel davranışçı terapidir. Bu alanda aynı zamanda çocuk-yetişkin için, gelişim ve zeka gibi alanları ölçen psikometrik testlerini de uygulamaktadır.

Diyarbakı Psikolog
Klinik Psikolog Dr. Irmak Atak.jpeg

Uzman Klinik Psikolog Dr.

Irmak Atak

Irmak ATAK, lise eğitimini Pertevniyal Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince Boğaziçi Öğrenme Laboratuvarında çalışmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Ergen Psikiyatri Servisinde staj yapmıştır. Okan Üniversitesinde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını; Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarla çalışarak yazdığı “Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye Geçerlik-Güvenirlik Çalışması” adlı teziyle bitirmiştir. Doktora eğitimini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Doktora Programında burslu olarak tamamlamıştır. Tez başlığı: “Grup Çalışmalarının Bilinçli Farkındalık, Yaşam Doyumu, Algılanan Stres ve Öznel Mutluluk Düzeylerine Etkisi: Çocuk Evleri Sitesi Örneği”dir. Prof. Dr. Kültegin ÖGEL önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı saha çalışanları ve akademisyenlerden oluşan bir ekip bünyesinde; idareciler, meslek elemanları ve destek personeline yönelik psikososyal destek eğitimleri vermiştir. Koruma altındaki çocuklarla grup çalışmaları, aile psikoeğitimleri ve bireysel görüşmeler yapmıştır.

Psikolog Merve Koca.jpeg

Uzman Klinik Psikolog

Merve Koca

Merve KOCA, lise eğitimini Çınar Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünü Burslu bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince NP İstanbul Beyin hastanesi, Asude bakımevi, Başakşehir Ram, Balıklı RUM Hastanesi Başakşehir Anadolu Lisesi kurumlarında staj yapmıştır. Staj eğitiminin yanı sıra psikoloji sempozyumlarına katılmış, gönüllü olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji (Tezli) yüksek lisans programına burslu olarak girmeye hak kazanmıştır. Tez çalışmasını ‘ Çocuklukta Yaşanan Fiziksel Ve Duygusal İhmalin Kişinin İleri Yaşamında Depresyon Ve Yaygın Anksiyete Üzerine Etkisi’ olarak belirlemiş ve çalışmasını tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR tekniği (Emre KONUK), Moxo Dikkat Testi,MMPI, Denver Testi, Çocuklarda cümle tamamlama ve zeka testlerini uygulamaktadır. Şu anda yetişkin ve çocuk alanında terapileri ve çalışmaları devam etmektedir.

bottom of page