top of page

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Psikolog Gülce Canlı

Bir Duygu Durum Bozukluğu olan "Depresyon", değersizliğe dair bir genelleme, anlamsızlık, güç yetirememe düşünceleri, duygusal yakınlığı ilişkin inançta kopuklukla karakterizedir. Pek çok kişi çocukların depresyona girmediğini ya da dolaylı yoldan depresyonu ifade ettiklerini düşünmektedir fakat zamanla çocukların depresyonu açık bir şekilde yaşadıkları ortaya konulmuştur. Gelişim dönemlerine göre bakıldığında depresyon belirtileri;


1. Bebeklik


Bu dönemde gözlemlenen depresyona "anaklitik depresyon" adı verilir ve duygu yoksunluğu, göz yaşlarının süzülüp durması, sosyal geri çekilme, kilo kaybı ve uyku bozukluğunun yol açtığı gelişimde genel bir gerileme ile kendini gösterir. Kurum bakımındaki çocuklar uyaran eksikliği ve anne yoksunluğu nedeniyle en büyük risk grubunu oluşturmaktadır.
2.Okul Öncesi


Depresif okul öncesi çocukları, ayrılığa karşı tahammülsüz, kasvetli, asabi ve karın ağrısı gibi somatik belirtileri yoğun olarak yaşarlar.
3.Okul Çağı


Bu dönemde depresyon, okul öncesi belirtilere ek olarak kavga etme, tantrum nöbetleri, baş ağrısı, kilo kaybı, akademik zorluklar, uyku problemleri ile kendini göstermektedir.4.Önergenlik ve Ergenlik


Okul çağı çocuklarının belirtilerine ek olarak, giderek artan kendini suçlama eğilimi,öz güven eksikliği, sosyal geri çekilme, asabiyet, beden imajına fazla takılma, ilgisizlik ve intihar düşünceleri ile görülmektedir.
Not: Burada ifade edilen belirtilerin tamamı hemen hemen bütün çocuklarda görülebilir. Önemli olan sıkıntılı ruh hali, ilgi kaybı ve irritasyon (asabiyet) süre ve şiddetinin belirli bir düzeyin üzerinde olup olmamasıdır. Çocuğun yaşı, gelişimsel düzeyi göz önünde bulundurularak bu üç belirti değerlendirilmelidir.

0 yorum

Psikolojik İyi Oluş Workshopları

Daha iyi hissetmek için göz atın.

bottom of page