top of page

Mutsuzluk ≠ Depresyon

Gün içerisinde birçok duygu yaşıyoruz. Bu duyguların, bazılarının farkında bazılarının ise farkında değiliz. Hayatımız boyunca bazen anlık bazen de uzun süreli üzücü, sıkıntılı ve güçlük çektiğimiz, deneyimlediğimiz olumsuz anlar vardır. Karşılaştığımız olumsuz anlar kendimizi depresyonda hissetmemize sebep olabiliyor. Mutsuzluk depresyon belirtisidir fakat her mutsuzluk depresyon değildir.

Peki ya nedir bu depresyon?


Kişinin depresyonda olabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Çökkün duygudurum, zevk alamama, mutsuzluk, ilgi ve istek kaybı, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma, yeme isteğinde azalma ya da artma, enerji de azalma, yavaşlama, değersizlik ya da suçluluk duyguları, odaklanmada güçlük çekme ve intihar düşünceleri depresyonda bulunabilir. Bu belirtilerden en az biri ya çökkün duygudurum ya da ilgide belirgin azalma, zevk alamamadır. Bu belirtiler en az iki hafta ve neredeyse her gün günün büyük bir bölümünde görülür. Aynı zamanda kişinin işlevselliği bozulmaktadır. Depresyon hafif, orta ve ağır şiddette seyir gösterebilir. Olumsuz duygular ve deneyimler yaşamamız çok normaldir hepimiz yaşarız, yaşamın bir parçasıdır. Olumlu duygularımız gibi olumsuz duygularımızı da kabullenmemiz, benimsememiz gerekir.Bazı olumsuz duygular yaşadığımız için bir hastalık tanısı koyamayız. Olumsuz duygular işlevselliğimizi bozmadığı sürece normaldir. Tabii ki olumsuz duygular ile baş etmede güçlük çektiğinizde ruh sağlığı uzmanına başvurmaktan çekinmeyiniz.

2 yorum

Psikolojik İyi Oluş Workshopları

Daha iyi hissetmek için göz atın.

bottom of page